xs
xsm
sm
md
lg

ป.ป.ส.เผยคดียาเสพติดช่วง ต.ค.62-พ.ค.63 ยึด/อายัดทรัพย์กว่า 642 ล.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน เปิดเผยถึงการตรวจสอบ ยึด และอายัดทรัพย์สินในคดียาเสพติด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนพฤษภาคม 2563 ว่า จากการตรวจสอบทรัพย์สินในคดียาเสพติดรวม 973 ราย ยึด/อายัดทรัพย์สินชั่วคราวมูลค่า 452,130,000 บาท มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินรวม 11 ครั้ง พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน 1,257 ราย รวมมูลค่า 642,802,000 บาท ศาลได้พิจารณาคำร้องและมีคำสั่งให้ริบทรัพย์สินตกเป็นของกองทุน ป.ป.ส. รวม 1,163 ราย มูลค่า 235 ล้านบาท และคณะอนุกรรมการกองทุน ป.ป.ส. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวม 446 ล้านบาท