xs
xsm
sm
md
lg

อว.จับมือคณะแพทย์ จุฬาฯ เริ่มทดลองวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA ในลิงเข็มแรกวันนี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อม ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ติดตามความคืบหน้าการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ที่เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ซึ่งวัคซีนต้นแบบนี้จะถูกฉีดให้กับลิงที่ร่วมการทดลองจนครบจำนวน

ทั้งนี้ ลิง 1 ตัว ต้องได้รับวัคซีนทั้งสิ้น 3 เข็ม ใช้ระยะเวลาการทดลองนาน 6 เดือน จึงจะทราบผลกระบวนการทดลองในสัตว์