xs
xsm
sm
md
lg

รู้ไหมว่า...ไทยมีแล็บตรวจโควิด-19 กี่แห่ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ไทยมีแล็บตรวจโควิด-19 อยู่ 167 แห่ง ตรวจแล้ว 328,079 ตัวอย่าง

ประเทศไทยตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม (RT-PCR) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานสากล ไปแล้ว 328,079 ตัวอย่าง คิดเป็น 4,926 ตัวอย่างต่อประชากรหนึ่งล้านคน ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ระหว่างวันที่ 9-15 พฤษภาคม 2563 ได้ตรวจไปแล้ว 42,071 ตัวอย่าง โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วประเทศ

แหล่งข้อมูล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


กำลังโหลดความคิดเห็น...