xs
xsm
sm
md
lg

อธิบดีกรมประมงสั่งตั้งศูนย์รับอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรจากไวรัสโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เปิดเผยถึงการเปิดให้บริการรับอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วแต่ยังประสบปัญหาไม่ได้รับเงินเยียวยาจากสาเหตุต่างๆ ว่า ได้สั่งการให้จัดตั้งศูนย์รับอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ในหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมประมง 527 แห่ง และสำนักงานประมงจังหวัด 77 จังหวัด โดยเกษตรกรสามารถเดินทางไปเขียนคำร้องได้จนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ในเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ