xs
xsm
sm
md
lg

รฟท.เปิดให้บริการขบวนโดยสารพิเศษ และขบวนรถชานเมืองพรุ่งนี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ภายหลังจากมีมาตรการผ่อนปรนการเดินทางให้กับประชาชน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดให้บริการโดยสารรถไฟ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องเดินทางด้วยรถไฟ ทั้งการเดินทางภายในเขตเมือง ระหว่างเมือง และทางไกล ข้ามเขตพื้นที่จังหวัด

นอกจากนี้ ได้ประกาศเปิดเดินขบวนรถโดยสารพิเศษเป็นการชั่วคราว 30 วัน ซึ่งให้บริการเฉพาะรถโดยสารชนิดพัดลมเท่านั้น พร้อมทั้งเปิดเดินขบวนรถโดยสารบริการสังคม (ชานเมือง) โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 63 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สำหรับขบวนรถที่เปิดให้บริการในเส้นทางต่างๆ มีดังนี้

1.ขบวนรถโดยสารพิเศษ  เปิดให้บริการชั่วคราว 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. - 17 มิ.ย. 63 จำนวน 8 ขบวน (ไป-กลับ) ดังนี้

1.1 สายเหนือ ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. - 16 มิ.ย. 63 เปิดให้บริการขบวนรถด่วนที่ 9051  กรุงเทพ ออกเวลา 05.30 น.  ถึงเชียงใหม่ เวลา 18.30 น.

1.2 สายเหนือ ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. - 17 มิ.ย. 63 เปิดให้บริการขบวนรถด่วนที่ 9052  เชียงใหม่ ออกเวลา 05.30 น.  ถึงกรุงเทพ เวลา 18.30 น.

1.3 สายตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. - 16 มิ.ย. 63 เปิดให้บริการบริการขบวนรถด่วนที่ 9071  กรุงเทพ ออกเวลา 06.00 น.  ถึงอุบลราชธานี เวลา 14.55 น.

1.4 สายตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. - 17 มิ.ย. 63 ประกาศให้เดินขบวนรถด่วนที่ 9072  อุบลราชธานี ออกเวลา 06.00 น.  ถึงกรุงเทพ เวลา 14.50 น.

1.5 สายตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. - 16 มิ.ย. 63 ประกาศให้เดินขบวนรถด่วนที่ 9075  กรุงเทพ ออกเวลา 07.00 น.   ถึงหนองคาย เวลา 16.40 น.

1.6 สายตะวันออกเฉียงเหนือ  ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. - 17 มิ.ย. 63 ประกาศให้เดินขบวนรถด่วนที่ 9076  หนองคาย ออกเวลา 07.00 น.  ถึงกรุงเทพ เวลา 16.35 น.

 1.7 สายใต้ ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. - 16 มิ.ค. 63 ประกาศเปิดเดินขบวนรถด่วนที่ 9085  กรุงเทพ ออกเวลา 05.00 น. ถึงชุมทางหาดใหญ่ เวลา 18.45 น. (ขบวนรถให้บริการถึงชุมทางทุ่งสง ถึงเวลา 16.04 น. เนื่องจากจังหวัดพัทลุงและสงขลายังมีล็อกดาวน์จังหวัด) 

1.8 สายใต้ ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. - 16 มิ.ค. 63 ประกาศเปิดเดินขบวนรถด่วนที่ 9086 ชุมทางหาดใหญ่ ออกเวลา 05.00  น. ถึงกรุงเทพ เวลา 18.50 น. (ขบวนรถให้บริการจากชุมทางทุ่งสง ออกเวลา 07.47 น. เนื่องจากจังหวัดพัทลุงและสงขลายังมีล็อกดาวน์จังหวัด)

 2. ขบวนรถชานเมือง และขบวนรถธรรมดา และขบวนรถท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 63 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง จำนวน 34 ขบวน (ไป-กลับ) ตามตาราง

2.1 สายเหนือ  ขบวนรถชานเมือง และขบวนรถธรรมดาเมือง จำนวน 4 ขบวน 

 2.2 สายตะวันออกเฉียงเหนือ ขบวนรถชานเมืองและขบวนรถท้องถิ่น จำนวน 16 ขบวน 

 2.3 สายใต้ ขบวนรถธรรมดาและขบวนรถท้องถิ่น จำนวน 8 ขบวน 

2.4 สายตะวันออก ขบวนรถธรรมดา จำนวน 4 ขบวน

2.5 สายแม่กลอง-บ้านแหลม ขบวนรถท้องถิ่น จำนวน 2 ขบวน

ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่จะเดินทางขบวนรถโดยสารพิเศษ สามารถจองล่วงก่อนเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 63 เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลได้ที่โทร 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง