xs
xsm
sm
md
lg

สตูลขยายเวลาบังคับใช้มาตรการคุมไวรัสโควิด-19 สำหรับร้านน้ำชา-กาแฟ-เครื่องดื่ม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (12 พ.ค. 63) นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดสตูลได้มีคำสั่งเกี่ยวกับมาตรการควบคุมสถานที่ ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 2 เมษายน ที่ผ่านมา โดยกำหนดให้ร้านน้ำชา ร้านกาแฟ รวมถึงร้านขายเครื่องดื่มประเภทอื่น ๆ ที่มีลักษณะของการจัดโต๊ะ เก้าอี้ เพื่อให้บริการแก่ลูกค้านั่งดื่มกิน ให้ปฏิบัติดังนี้

1.งดให้บริการแก่ลูกค้าภายในร้าน หรือสถานที่จำหน่าย แต่ให้ลูกค้าสามารถซื้อกลับไปบริโภคที่อื่นได้ และให้มีมาตรการในการป้องกันโรค ประกอบด้วย ดูแลรักษาทำความสะอาดสถานที่จำหน่าย และ 2.จัดให้มีระยะห่างของลูกค้าในการเข้าซื้อเครื่องดื่มอย่างน้อย 1 เมตร และให้ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง และลูกค้า สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยังไม่เป็นที่น่าไว้วางใจ ประกอบกับนายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (เคอร์ฟิว) ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 นั้น จึงให้ขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการสำหรับร้านน้ำชา ร้านกาแฟ รวมถึงร้านขายเครื่องดื่มประเภทอื่น ๆ ที่มีลักษณะของการจัดโต๊ะ เก้าอี้ เพื่อให้บริการแก่ลูกค้านั่งดื่ม-กิน ณ สถานที่จำหน่าย ตามคำสั่งข้างต้นออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง หรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ หากมีการฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 จึงขอให้ร้านน้ำชา ร้านกาแฟ รวมถึงร้านขายเครื่องดื่มประเภทอื่น ๆ ในจังหวัดสตูล ปฏิบัติตามคำสั่งข้างต้นอย่างเคร่งครัด