xs
xsm
sm
md
lg

พรุ่งนี้รู้ผลแล็บตรวจเชื้อโควิด-19 ที่ยะลา 40 ราย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า วันพรุ่งนี้ (6 พ.ค.) จะทราบผลการตรวจเชื้อโควิด-19 ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา 40 ราย ครั้งที่ 3 จากห้องปฏิบัติการ (แล็บ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลังผลการตรวจจากห้องแล็บของโรงพยาบาลยะลา และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดสงขลา ไม่ตรงกัน โดยยืนยันว่า ผลการตรวจเชื้อจากห้องแล็บของโรงพยาบาลยะลา เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งการตรวจเชื้อด้วยวิธี RT-PCR มีจุดอ่อนที่ขั้นตอนการทำค่อนข้างซับซ้อน ดังนั้นอาจเกิดความผิดพลาด (error) ขึ้นได้เสมอ ทั้งความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ เกิดจากเครื่องมือ และเกิดจากระบบ จึงต้องนำตัวอย่างมาตรวจซ้ำ โดยขณะนี้คณะผู้เชี่ยวชาญของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ลงไปช่วยห้องแล็บโรงพยาบาลยะลาแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต