xs
xsm
sm
md
lg

กยศ.เตรียมเงิน 34,000 ล.เพื่อการกู้ยืมสำหรับปีการศึกษา 2563

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2563 กองทุนฯ ได้เตรียมเงิน 34,000 ล้านบาท เพื่อการกู้ยืม ซึ่งมั่นใจว่าจะเพียงพอสำหรับผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 นอกจากนี้ ยังได้ปรับเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะเกี่ยวกับรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม จากเดิมกำหนดรายได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี เป็นไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี และเพิ่มค่าครองชีพรายเดือนให้ผู้กู้ยืมทุกระดับการศึกษาอีกรายละ 600 บาทต่อเดือน