xs
xsm
sm
md
lg

ยะลาเตรียมพิจารณาเปิดบางหมู่บ้านที่ไม่พบเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เตรียมประชุมคณะกรรมการ ประเมินสถานการณ์ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดยะลา โดยจะมีการพิจารณาเปิดบางหมู่บ้าน ที่ไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีคำสั่งปิดพื้นที่เพื่อควบคุมยับยั้งการแพร่ระบาด จำนวน 5 อำเภอ 36 หมู่บ้าน 1 ชุมชน

ทั้งนี้ ยืนยันว่า จะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ และจะต้องมีมาตรการอื่น ๆ มาควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดซ้ำในพื้นที่