xs
xsm
sm
md
lg

UN เรียกร้องทั่วโลกเร่งผลิต/พัฒนายาและวัคซีนต้านโควิด-19 ให้ทุกประเทศเข้าถึงอย่างเท่าเทียม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมีมติเรียกร้องให้ทั่วโลกเร่งการผลิต พัฒนา และการเข้าถึงยา วัคซีน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับทุกประเทศอย่างเท่าเทียมเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

โดยมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ระบุให้นายอ เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ (UN) ทำงานร่วมกับองค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อให้มั่นใจว่า ทุกประเทศสามารถเข้าถึงการทดสอบหาเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงเวชภัณฑ์ ยา และวัคซีนโควิด-19 ที่กำลังพัฒนาได้อย่างเท่าเทียมและยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนา

ขณะที่ข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก พบว่ายอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ทั่วโลกขณะนี้อยู่ที่ 170,424 ราย ส่วนยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกอยู่ที่ 2,480,731 ราย