xs
xsm
sm
md
lg

ศาลเลื่อนพิพากษาคดี“กรุงศรีวิไล”ทุจริตเลือกตั้ง เป็น 30 มิ.ย.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศาลฎีกาประกาศเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 แจ้งวันนัดพิจารณาคดีเลือกตั้งหมายเลขดำที่ ลต (สส) 585/2562 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ร้อง นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ ผู้คัดค้าน เรื่องพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ขอให้ศาลสั่งให้มีการเลือกตั้ง โดยศาลนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. แต่เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคโควิด-19 การดำเนินกระบวนการพิจารณาอาจไม่ปลอดภัยแก่ทุกฝ่าย ให้ยกเลิกวันนัดเดิม และนัดฟังคำพิพากษา ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ห้องพิจารณาคดีที่ 5 ศาลฎีกา

สำหรับกรณีดังกล่าว กกต.ยื่นขอให้ศาลวินิจฉัย กรณี กกต. แจกใบเหลือง นายกรุงศรีวิไล ถูกกล่าวหาให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่นายกรุงศรีวิไล เหตุคนใกล้ชิดไปมอบพวงหรีดและเงินใส่ซองช่วยงานศพ 1,000 บาท ต่อประชาชนในพื้นที่ โดย กกต.ผู้ร้องขอให้ศาลวินิจฉัยและมีคำสั่งให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 ใหม่