xs
xsm
sm
md
lg

ค่าฝุ่น PM2.5 ภาคเหนือมีแนวโน้มลดลง เหลือ 5 จว.ยังอยู่ระดับสีแดง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ติดตามการแก้ไขปัญหาพิบัติภัย (ไฟป่าและหมอกควัน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายงานว่า วันนี้ (7 เม.ย.) สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง โดยค่าฝุ่นอยู่ที่ 27-175 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ทั้งนี้ คุณภาพอากาศพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างดีขึ้นต่อเนื่อง และมีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) ขณะที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน ค่าฝุ่น PM2.5 ยังอยู่ระดับสีแดง 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พะเยา และน่าน โดยค่าฝุ่นฯ สูงสุดอยู่ที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 175 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ด้าน นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงภาพรวมสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ว่า ดีขึ้นต่อเนื่อง ผลจากการเฝ้าระวังและควบคุมไฟป่าตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งค่า hotspot เพิ่มเพียง 6% เพราะการดับไฟมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังคงดับไฟและเฝ้าระวังต่อเนื่อง เพื่อให้ไฟดับสนิท