xs
xsm
sm
md
lg

ภูเก็ตปิดเพิ่ม 2 พื้นที่"ฉลอง-ศรีสุนทร" หลังก่อนหน้าปิด 4 พื้นที่ระวังโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

จังหวัดภูเก็ต ออกคำสั่งปิดเพิ่มเติมอีก 2 พื้นที่ คือ ตำบลฉลอง อำเภอเมือง และตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง หลังจากก่อนหน้า มีคำสั่งปิดไปแล้ว 4 พื้นที่ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ คำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 1832/2563 และ1833/2563 เรื่องปิดสถานที่และกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พื้นที่ตำบลฉลอง อำเภอเมือง และตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 มาตรา 34(7) และมาตรา 35 (1)(2)(3) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และข้อ 7 (1) ประกอบข้อ 1 ข้อ 7 ข้อ 11 และข้อ 13 ของข้อกำหนอออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ซึ่งทั้งสองพื้นที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ (7 เม.ย.) เป็นต้นไป