xs
xsm
sm
md
lg

ศาลแขวงเชียงใหม่เปิดศาลแขวงเชียงดาวบริการ ปชช.หวังแบ่งเบาคดี เริ่ม 1 เม.ย.นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม ระบุว่า มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแขวงเชียงใหม่ กำหนดให้ในจังหวัดเชียงใหม่มีศาลแขวงเพิ่มอีกหนึ่งศาล คือ ศาลแขวงเชียงดาว โดยให้เริ่มทำการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนนี้ เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้รวดเร็ว และเป็นการแบ่งเบาปริมาณคดีของศาลแขวงเชียงใหม่

ทั้งนี้ เขตอำนาจศาลแขวงเชียงดาว ประกอบด้วย อำเภอเชียงดาว อำเภอพร้าว อำเภอแม่แตง และอำเภอเวียงแหง ส่วนการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม วางแผนการทำงานจากที่บ้านและส่งเสริมให้คู่ความและประชาชน ใช้ระบบเทคโนโลยีที่สำนักงานศาลยุติธรรมพัฒนาและปรับปรุงมาโดยตลอดเป็นช่องทางในการติดต่อราชการศาล เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดจำนวนคนที่จะต้องเดินทางมาติดต่อราชการศาลให้เหลือเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น