xs
xsm
sm
md
lg

กรมการค้าภายในปรับการบริหารจัดการหน้ากากอนามัย เน้นบุคลากรทางการแพทย์-กลุ่มเสี่ยง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในได้ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการหน้ากากอนามัยใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่รุนแรงมากขึ้น โดยจะเน้นไปที่บุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มเสี่ยง ซึ่งจะมีความต้องการใช้หน้ากากอนามัยเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 30-50 ของจำนวนหน้ากากอนามัยที่ศูนย์บริหารจัดการหน้ากากอนามัยจัดสรรให้วันละ 1.3 ล้านชิ้น ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์จะเน้นกระจายให้กับร้านขายยาเป็นหลัก และร้านธงฟ้าจะจัดส่งให้เฉพาะร้านที่ขายยาเท่านั้น