xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ สั่งย้ายอธิบดีกรมการค้าภายใน เข้ากรุ เซ่นครหากักตุนหน้ากากอนามัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายกฯ ลงนามในคำสั่งให้ “วิชัย โภชนกิจ” อธิบดีกรมการค้าภายใน เข้าปฏิบัติหน้าที่ในสำนักนายกรัฐมนตรี แล้วให้กระทรวงพาณิชย์แต่งตั้งคนอื่นรักษาราชการอธิบดีกรมการค้าภายในแทน หลังมีประเด็นกักตุนหน้ากากอนามัย

วันนี้ (15 มี.ค.) เมื่อเวลา 11.30 น. ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ทำเนียบรัฐบาล มีรายงานข่าวแจ้งว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีคำสั่งด่วนให้ นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มาปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันนี้ (15 มี.ค.)

โดยภายในเอกสารระบุว่า เรื่อง ให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ในการบริหารจัดการของรัฐบาล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กรณีมีประเด็นทางสังคมเกี่ยวกับการกักตุน และจำหน่ายหน้ากากอนามัย ซึ่งสมควรมีการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม ตลอดจนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การบริหารราชการของกรมการค้าภายใน

นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งให้ นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้า ตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายใน (นักบริหารระดับสูง) ข้าราชการพลเรือนสามัญกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยไม่ขาดจากอัตราเงินเตือนทางสังกัดเดิม จนกว่าจะมีการตรวจสอบหรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

โดยระหว่างการปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ข้าราชการดังกล่าว ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการตรวจราชการ โดยในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ในความควบคุม กำกับดูแลของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้การบริหารราชการของกรมการค้าภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...