xs
xsm
sm
md
lg

เครือ MBK ร่วมป้องกันการระบาด COVID-19 แจ้งปิดให้บริการชั่วคราว เว้นร้านอาหาร ร้านยา ซูเปอร์ฯ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสมพล ตรีภพนารถ กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค ประกอบด้วย ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ พาราไดซ์ พาร์ค พาราไดซ์ เพลส และ เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 มีความห่วงใยกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการ และยินดีให้ความร่วมมือปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามประกาศของกรุงเทพมหานคร โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - 12 เมษายน 2563 หรือจนกว่ากรุงเทพมหานครจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

อย่างไรก็ตาม ร้านค้าที่ได้รับการยกเว้นตามประกาศของกรุงเทพมหานครยังคงเปิดให้บริการตามปกติ โดยศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ พาราไดซ์ พาร์ค พาราไดซ์ เพลส และเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ร่วมกับผู้ประกอบการร้านค้าขอเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในส่วนสินค้าอุปโภคบริโภค เวชภัณฑ์ และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึงสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ดังต่อไปนี้

1.ซูเปอร์มาร์เก็ต
2.ร้านขายยา ร้านขายอาหารสัตว์ หรือสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
3.ร้านอาหารที่เปิดให้บริการเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น (Take Away) หรือบริการส่ง (Delivery)
4.หน่วยงานราชการ อาคารสำนักงาน และธนาคารบางสาขา

ทั้งนี้ ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค ยังคงมีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย และเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดต่อเนื่องจากที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ที่มีการแพร่ระบาด เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้มาใช้บริการ ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค มีความตั้งใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 และให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้ประกอบการร้านค้า ลูกค้า และพนักงานของบริษัทอย่างสูงสุด ได้มีการเฝ้าระวังและมีมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ดำเนินมาตรการดูแลลูกค้าได้อย่างรวดเร็วตามสถานการณ์

พร้อมกันนี้ ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค ได้ส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ร่วมกันแก้ไข ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และประชาชนชาวไทย จะร่วมกันผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

อย่างไรก็ตาม ลูกค้าของศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เอ็ม บี เค คอนแทคท์ เซ็นเตอร์ 1285 ระหว่างเวลา 08.30-22.00 น.