xs
xsm
sm
md
lg

กรมชลฯ เร่งสูบน้ำผลิตน้ำประปาส่งชาวร้อยเอ็ด เยียวยาภัยแล้ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 6 กรมชลประทาน ดำเนินการขุดร่องชักน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีก 2 เครื่อง รวมของเดิมเป็น 4 เครื่อง บริเวณทำนบดินชั่วคราวบ้านเมืองบัว ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด เพื่อดำเนินการผันน้ำหน้าฝายยางเมืองบัว ไปโรงสูบน้ำดิบผลิตประปาของการประปาส่วนภูมิภาค หน่วยบริการเกษตรวิสัย เพื่อกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ในการผลิตน้ำประปา เพื่อส่งให้ราษฎรในพื้นที่ ต.เมืองบัวและเทศบาลตำบลเกษตรวิลัย ให้มีน้ำอุปโภค บริโภคอย่างพอเพียงจนถึงสิ้นฤดูแล้งนี้