xs
xsm
sm
md
lg

กทม.เร่งรณรงค์สร้างความเข้าใจป้องกันโควิด-19 ลดความตื่นตระหนก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก 'ผู้ว่าฯ อัศวิน' ระบุว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และจำนวนผู้ติดในเชื้อในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้น รวมถึงกระแสการขาดแคลนหน้ากากอนามัยในปัจจุบัน ทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความกังวล และตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ดังกล่าว กทม.จึงได้กำชับให้ทุกสำนักงานเขต ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ ออกรณรงค์ให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้แก่พี่น้องประชาชนในชุมชน บริษัทห้างร้าน และหน่วยงานต่างๆ ให้รู้จักการดูแลสุขอนามัยและการป้องกันตนเองอย่างถูกวิธี เพื่อลดความวิตกกังวลของประชาชน เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ และหน้ากากแบบผ้า วิธีการสวมใส่และถอดหน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี การกำจัดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอย่างถูกต้อง การสาธิตวิธีการล้างมือให้สะอาด การดูแลสุขอนามัยของตนเอง การทำความสะอาดพื้นที่และจุดสัมผัสร่วมที่มีความเสี่ยงต่างๆ การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือง่ายๆ ด้วยตนเอง เป็นต้น

นอกจากนี้ กทม.ยังได้สนับสนุนทีมบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมตรวจคัดกรอง รวมถึงให้ความรู้ และคำแนะนำแก่ประชาชนในกิจกรรมต่างๆ ที่มีคนไปใช้บริการจำนวนมาก ตามที่หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ร้องขออีกด้วย เพื่อจะป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยสุขอนามัยและความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญ กินร้อน ช้อนกลาง หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสิ่งของที่ต้องใช้ร่วมกัน และหมั่นล้างมือทั้งก่อนและหลังการสัมผัสจับต้องสิ่งของส่วนรวมต่างๆ