xs
xsm
sm
md
lg

อธิบดีกรมควบคุมโรคย้ำ"ผีน้อย"กลับไทยต้องถูกกักตัวทันที 14 วันในพื้นที่ของรัฐ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงภายหลังประชุมวาระเร่งด่วนเพื่อรองรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ว่า หากกลุ่มแรงงานไทยในเกาหลีใต้กลับมายังประเทศไทยนั้น ได้มีมาตรการดำเนินการ ซึ่งไม่อยากให้ตีตราต่อว่า เพราะทุกคนเป็นคนไทย อย่างไรก็ตาม กลุ่มดังกล่าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศได้ประสานกับกระทรวงการต่างประเทศว่าให้ทยอยเดินทางกลับ เพราะยังไม่จำเป็นต้องกลับพร้อมกัน และเมื่อเดินทางกลับมายังไทย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงสาธารณสุข สนามบิน สายการบิน จะมีมาตรการคัดกรองอย่างเข้มข้น ซึ่งหากพบว่ามีไข้จะต้องแยกตัวออกไปเพื่อแยกกักที่โรงพยาบาล ตรวจวินิจฉัยดูแลรักษาเพื่อพิสูจน์ทราบว่าติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่ เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาด

สำหรับผู้ที่ไม่มีอาการไข้ แต่กลับมาจากพื้นที่เมืองแดกู และจังหวัดคยองซัง-เหนือ จะถูกนำมาแยกกักในพื้นที่ที่จัดไว้พิเศษ หรือเรียกว่าพื้นที่ควบคุมโรคที่รัฐบาลกำหนด เป็นเวลา 14 วัน แต่หากมาจากเมืองอื่นของเกาหลีที่ไม่ได้เป็นพื้นที่ระบาดสูง หลังผ่านการคัดกรองแล้ว จะประสานนำส่งพื้นที่ภูมิลำเนา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด แพทย์ที่เกี่ยวข้อง จะบริหารจัดการภายใต้คณะกรรมการแนวทางของจังหวัดนั้นๆ และจะมีการติดตามอาการทุกวัน

ส่วนค่าใช้จ่ายในการรักษา อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า รัฐบาลมีหน้าที่ดำเนินการป้องโรคของสังคมโดยรวม ดังนั้นประเด็นค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องรอง แม้ว่าหลักการตามกฎหมายจะมีข้อกำหนดว่าค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่เจ้าของยานพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต้องอยู่ที่บุคคลคนนั้น แต่การเนินการของกรมควบคุมโรคเป็นการปกป้องสังคมโดยรวมเพื่อไม่ให่เกิดการแแพร่ระบาดของโรค นายกรัฐมนตรีย้ำว่า ค่าใช้จ่ายไม่ใช้ประเด็นหลักแต่ขอให้คนที่กลับมาปลอดภัย เพราะทุกคนเป็นคนไทยเหมือนกัน