xs
xsm
sm
md
lg

ปณท.ระงับให้บริการรับฝากสิ่งของส่งไปปลายทางมีผลกระทบโควิด-19 ในอิตาลี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด แจ้งระงับการให้บริการรับฝากสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ไปยังปลายทางที่มีผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในประเทศอิตาลี เป็นการชั่วคราว

สำหรับพื้นที่ปลายทางที่ไม่ได้รับผลกระทบ ยังสามารถฝากส่งได้ แต่อาจเกิดความล่าช้าในการส่งต่อและนำจ่าย