xs
xsm
sm
md
lg

ผบ.ทอ.สั่งเข้มกำลังพลดูแลสุขภาพ หลังพบผู้ป่วย'โควิด-19'ย่านดอนเมือง 2 ราย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ มีหนังสือแจ้งหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หลังพบมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเขตพื้นที่ดอนเมือง 2 ราย ซึ่งเป็นครอบครัวที่กลับจากการเดินทางเที่ยวญี่ปุ่น พร้อมเตือนให้เฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยให้ข้าราชการกองทัพอากาศ กำลังพลทุกนาย สวมหน้ากากขณะปฏิบัติหน้าที่ และล้างมือบ่อยๆ พร้อมห้ามกำลังพลไปประเทศเสี่ยง

นอกจากนี้ กรมข่าวทหารอากาศ และกรมแพทย์ทหารอากาศ มีมาตรการห้ามข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพอากาศที่จะลาเพื่อเดินทางไปหรือผ่านประเทศหรือเขตปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด สำหรับกรณีที่ได้รับการอนุมัติหรืออนุญาตให้ลาเพื่อเดินทางไปยังประเทศหรือเขตปกครองที่เสี่ยงดังกล่าวก่อนมาตรการดังกล่าว แนะนำให้งดหรือเลื่อนการเดินทางออกไปก่อน หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา หากกลับมาแล้วต้องได้รับการตรวจจากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช หรือโรงพยาบาลอื่น และรายงานผลตรวจต่อผู้บังคับบัญชา