xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ป่วยปกปิดประวัติการเดินทาง ทำแพทย์-พยาบาล 30 คนเสี่ยงติดเชื้อ"โควิด-19"

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ออกหนังสือชี้แจงกรณีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยชายไทยมารักษาด้วยอาการไข้ ไอ แต่ปฏิเสธประวัติเดินทางไปต่างประเทศ เบื้องต้นวินิจฉัยว่าเป็นปอดอักเสบ และให้รักษาตัวในโรงพยาบาล วันต่อมา มีการซักประวัติผู้ป่วยอีก 2 ครั้ง และผู้ป่วยยอมรับว่าได้เดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง จึงได้ติดต่อสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และระบุว่า ผู้ป่วยรายนี้เข้าเกณฑ์กลุ่มเสี่ยง จากนั้นย้ายไปรักษาตัวในห้องความดันลบ ส่งตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ทันที จนกระทั่งช่วงค่ำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ผลตรวจเบื้องต้นพบเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางโรงพยาบาลฯ ได้แจ้งสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองทันที โดยปัจจุบันผู้ป่วยได้รับการส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลของรัฐเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ จากการที่ผู้ป่วยปกปิดและปฏิเสธประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ ส่งผลให้บุคลากร ทั้งแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ ในกลุ่มที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย เสี่ยงต่อการคิดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 30 คน ซึ่งโรงพยาบาลฯ ร่วมกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ได้ดำเนินการ ดังนี้

1. บุคลากรที่สัมผัสกับผู้ป่วยทุกคน ได้รับการตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยผลตรวจเบื้องต้นของบุคลากรทุกคนที่สัมผัสกับผู้ป่วย ไม่พบการเชื้อ แต่ยังต้องตรวจซ้ำในช่วงเวลา 7-14 วัน

2. ให้บุคลากรกลุ่มดังกล่าวหยุดงาน สังเกตอาการที่บ้าน และปฏิบัติตามแนวทางของกรมควบคุมโรค

3. ทำความสะอาด Deep clean ด้วยน้ำยาฆ่าเซื้อโรค และงดรับผู้ป่วยในหอผู้ป่วย โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์