xs
xsm
sm
md
lg

กรมข้าวเตรียมส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว 68 พันธุ์ เก็บรักษาใน ธ.เมล็ดพันธุ์พืชโลก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมการข้าวได้จัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์รับรองและพันธุ์แนะนำ ล็อตที่ 3 เพื่อไปเก็บรักษาไว้ ณ ธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชโลกสวาลบาร์ด (Svalbard Global Seed Vault) ประเทศนอร์เวย์ จำนวน 68 สายพันธุ์ อาทิ ข้าวขาวตาแห้ง 17 ข้าวเหลืองประทิว ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ข้าวแม่ม่ายหลุดหนี้ ข้าวละอองกษัตริย์ และข้าวพญาชม 280 เป็นต้น

ทั้งนี้ แต่ละสายพันธุ์นับเป็นข้าวพื้นเมืองและข้าวที่ได้รับความนิยมในท้องตลาด ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ โดยจะนำเก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส ซึ่งจะช่วยให้เมล็ดพันธุ์เหล่านี้มีอายุยืนยาวอยู่ได้นานถึงหลายร้อยปี

สำหรับธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชโลกสวาลบาร์ด (Svalbard Global Seed Vault) ได้รับขนามนามว่าเป็นขุมทรัพย์แห่งเมล็ดพันธุ์ที่รวบรวมตัวอย่างเมล็ดพันธุ์สำคัญจากทั่วโลกไว้กว่า 135,000 ชนิด ทั้งธัญพืช ข้าวสาลี รวมถึงถั่วสายพันธุ์ต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่ภายในเทือกเขาของประเทศนอร์เวย์ ในการปกป้องความหลายหลายของพันธุ์พืชที่จะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติ และภัยพิบัติทางชีวภาพ

ที่ผ่านมา กรมการข้าวได้ดำเนินการนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปเก็บรักษาไว้ที่ธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชโลกสวาลบาร์ด ล็อตแรก เมื่อปี 2556 จำนวน 81 พันธุ์ และล็อตที่ 2 เมื่อปี 2561 จำนวน 86 พันธุ์