xs
xsm
sm
md
lg

กทม.เริ่มมาตรการยึดเสื้อวิน จยย.ฝ่าฝืนขับขี่รถบนทางเท้า

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก 'ผู้ว่าฯ อัศวิน' ระบุว่า หลังจากที่ กทม.ได้สอบถามความคิดเห็นของประชาชน และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ (วินมอเตอร์ไซค์) ในพื้นที่กรุงเทพฯ เกี่ยวกับการเพิ่มบทลงโทษวินมอเตอร์ไซค์ที่ฝ่าฝืนขับขี่บนทางเท้า โดยการยึดเสื้อวินเป็นเวลา 3 ปีนั้น มีผู้ที่เห็นด้วยกับ กทม.ถึง 82% โดย กทม.จึงได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธาน มีกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) กระทรวงมหาดไทย กอ.รมน. สำนักงานนโยบายและแผนการจราจรและขนส่ง ผู้แทนผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ และ กทม.เป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 17 ม.ค.63 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ กทม.เสนอ และมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค.63 เป็นต้นไป ซึ่งการเพิ่มโทษนี้จะลงโทษกรณีดังนี้

1.ผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซค์ประพฤติตนไม่เหมาะสม กระทำผิดอื่นที่ส่งผลต่อสวัสดิภาพของผู้ใช้บริการ เช่น เสพสุราหรือเล่นการพนันบริเวณสถานที่ตั้งวิน กระทำอนาจารต่อผู้โดยสาร ก่อเหตุทะเลาะวิวาทหรือกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายที่มีโทษทางอาญา หรือมีผู้ขับ

2.ทำผิดฐานขับขี่รถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันควร เกินกว่า 2 ครั้ง ภายใน 1 ปีนับแต่ความผิดครั้งแรก

ทั้งนี้ มาตรการเพิ่มโทษนี้ ไม่ใช่การกลั่นแกล้งวินมอเตอร์ไซค์นะครับ แต่เป็นการลงโทษบุคคลที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ซึ่งเมื่อพ้น 3 ปีไปแล้ว ผู้ขับขี่ยังสามารถขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบอาชีพวินมอเตอร์ไซค์ใหม่ได้