xs
xsm
sm
md
lg

มท.2 เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือชาวจีนสู่วิกฤตไวรัสโคโรนา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำเงินบริจาคมอบให้แก่สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านทางกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา โดยเงินดังกล่าวได้มาจากเงินบริจาคจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 50,000 บาท ชมรมคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดยะลา 210,000 บาท มูลนิธิอำเภอเบตง จังหวัดยะลา จำนวน 100,000 บาท และครอบครัวบุญญามณี พร้อมคณะ จำนวน 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 460,000 บาท เพื่อนำไปช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ พร้อมส่งความปรารถนาดีและกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนในสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย