xs
xsm
sm
md
lg

สศค.จ่อชง ครม.พิจารณาช่วยเหลือธุรกิจท่องเที่ยวจากผลกระทบการระบาดไวรัสโคโรนา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายลวรรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า มาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากผลกระทบการระบาดของไวรัสโคโรนาที่ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจจะเพียงพอต่อการช่วยเหลือ ทั้งการหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำและยืดระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้หรือดอกเบี้ย 6 เดือน โดยจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันอังคารที่จะถึงนี้ (4 ก.พ.) รวมทั้งคงไม่มีมาตรการทางภาษีสำหรับภาคธุรกิจเพิ่มเติม เพราะมั่นใจว่าปัญหาดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวของไทยในระยะสั้นเท่านั้น เนื่องจากที่ผ่านมาทั้งประเทศต้นทางและหน่วยงานของประเทศไทยได้วางมาตรการรับมือเป็นอย่างดี ซึ่งมาตรการที่จะออกมาคงเพียงพอในการรองรับผลกระทบ