xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ ย้ำรัฐบาลทำงานยึดหลักนโยบาย ยึดโยงประชาชน วอนทุกฝ่ายร่วมเดินหน้ายุทธศาสตร์ชาติ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวในระหว่างเป็นประธานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบ 62 ปี ตอนหนึ่ง ว่า โรงเรียนเตรียมทหารเป็นสถาบันสำคัญในการให้ความรู้ และหล่อหลอมอุดมการณ์ความรักชาติ จึงขอให้ทุกคนตระหนักในการนำความรู้มาปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ในการรักษาอธิปไตยและดูแลชาติบ้านเมือง

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สถานการณ์ในปัจจุบันมีการพัฒนาทางเทคโนโลยี ทุกๆ คนต้องเข้าถึงความรู้ดังกล่าว และเมื่อเราประสบปัญหา ต้องพยายามทำความเข้าใจและร่วมกันแก้ไขปัญหา ซึ่งรัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ และต้องคำนึงถึงกฎหมายด้วย

นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า การทำงานของรัฐบาลยึดหลักนโยบาย และยึดโยงประชาชนในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง จึงต้องมีการทำประชาพิจารณ์ อาจจะต้องมีการทำเขื่อน ที่เก็บกักน้ำ แต่ทุกอย่างที่ทำต้องให้ทุกคนร่วมมือกัน และทำให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน การทำงานต้องเดินหน้าต่อไปในทุกมิติ ประกอบด้วย 20 กระทรวง และอีกหลายหน่วยงาน ต้องทำงานให้ตรงกับเป้าหมาย ตามงบประมาณ และการพัฒนาด้านต่างๆ ทุกเรื่องเชื่อมโยงกัน พร้อมย้ำว่า ความร่วมมือต้องมีการพูดคุยกัน ยืนยันว่าจะไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้ใครคนใดคนหนึ่ง รัฐบาลพร้อมรับฟังความเห็นจากทุกคน และนำมาประมวลผล ทุกคนต้องช่วยกันทำให้เกิดการขับเคลื่อน แต่อย่าเครียด