xs
xsm
sm
md
lg

โรงงานน้ำตาลเสนอโมเดลแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้แบบบูรณาการยั่งยืน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี รองประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด (TSMC) เปิดเผยว่า โรงงานน้ำตาลเสนอโมเดลแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ภาครัฐ เอกชนและชาวไร่ต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย ตั้งแต่การบริหารจัดการแปลงปลูก รณรงค์และออกมาตรการจูงใจชาวไร่ตัดอ้อยสดแทนการเผาอ้อย โดยขอให้ภาครัฐสนับสนุนสินเชื่อรถตัดอ้อยและรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลมากขึ้น โดยเฉพาะโรงงานรับซื้อใบอ้อยไปใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า แม้ไม่คุ้มต้นทุนแต่หวังช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง

ทั้งนี้ อ้อยส่งเข้าโรงงาน 50 วันแรก ของฤดูการผลิตปี 2562/2563 พบว่า ชาวไร่อ้อยส่งอ้อยสดเข้าหีบที่โรงงานปริมาณมากแซงหน้าอ้อยไฟไหม้แล้ว