xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ เตรียมพิจารณาโครงการชุดใหญ่ กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ จชต.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (21 ม.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. จะขออนุมัติโครงการชุดใหญ่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

จากนั้น จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร พิจารณาโครงการชุดใหญ่ดังกล่าว รวมทั้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่ ครอบคลุมทุกด้าน เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว และโครงการที่เกี่ยวข้องทางด้านสังคม

ขณะที่วาระที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจที่สำคัญ คาดว่าที่ประชุมจะมีการพิจารณาข้อเสนอ การเพิ่มทุนให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ภายใต้กรอบวงเงิน 20,000 ล้านบาทเพื่อให้สอดรับกับการดำเนินโครงการของรัฐบาลที่จำเป็นต้องลงไปช่วยเหลือเกษตรกร

นอจกากนี้ กระทรวงการคลัง จะเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการคืนอากรและหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดและอากรการตอบโต้การอุดหนุน และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโครงการตั้งศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืนในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เมืองนวัตกรรม ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ