xs
xsm
sm
md
lg

ปภ.บูรณาการทุกภาคส่วนดำเนินมาตรการป้องกันอุบัติภัยช่วงตรุษจีน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า เทศกาลตรุษจีนมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัย ทั้งอัคคีภัย อุบัติภัยทางน้ำ และอุบัติเหตุทางถนน สร้างความสูญเสียต่อการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนและจังหวัดดำเนินมาตรการป้องกันอุบัติภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน

สำหรับมาตรการด้านการเตรียมความพร้อม ได้กำชับให้จังหวัดสำรวจ ตรวจสอบปรับปรุงแผนเผชิญเหตุด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัย พร้อมสนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังกิจกรรมและพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย โดยเฉพาะสถานประกอบการสถานบริการ และพื้นที่ชุมชน รวมถึงจัดชุดเคลื่อนที่เร็วและอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมปฏิบัติการระงับเหตุเพลิงไหม้อย่างทันท่วงที