xs
xsm
sm
md
lg

รมต.กต.อาเซียนเห็นพ้องข้อเสนอเวียดนามถึงแผนปฏิบัติการอาเซียนปี 20

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายฝ่าม บิ่งห์ มิงห์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม เป็นประธานในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจำกัดวง หรือ AMM Retreat ที่ เมืองญาจาง จังหวัดแค้งหว่า โดยมีรัฐมนตรีต่างประเทศของบรรดาประเทศอาเซียนและ นายลิม จ๊อก ฮอย เลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมการประชุม ซึ่งถือเป็นการพบปะครั้งแรกของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในปีนี้ เพื่อกำหนดประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้น ๆ ของอาเซียน โดยเฉพาะในการสร้างสรรค์ประชาคม ความสัมพันธ์การต่างประเทศของอาเซียนและปัญหาระดับภูมิภาคและโลก

ทั้งนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศทุกประเทศ แสดงการสนับสนุนหัวข้อและประเด็นต่าง ๆ ของปีอาเซียน 2020 ที่เวียดนามเสนอนั้น สอดคล้องเป้าหมายของกระบวนการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียน สานต่อความพยายามของประธานอาเซียนในปี 2019 โดยความร่วมมือของอาเซียนในปี 2020 จะเน้นเสริมสร้างความสามัคคี ความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ การเชื่อมโยงและความร่วมมือในอนุภูมิภาค ยกระดับภาพลักษณ์ของประชาคมอาเซียน เป็นฝ่ายรุกในการปรับตัวเข้ากับโอกาสและความท้าทายที่เกิดใหม่ในภูมิภาคและโลกที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาอย่างเข้มแข็งและเทคโนโลยี