xs
xsm
sm
md
lg

รับใกล้วันครู! ภาคเอกชนจัดติวเข้มภาษาอังกฤษให้ 3 โรงเรียนดังใน จ.น่านฟรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์น่าน - “ถุงสตังค์ กรุ๊ป” พร้อมภาคเอกชนหลายแห่งเดินหน้า CSR การศึกษาจัดติวเข้มภาษาอังกฤษ 3 โรงเรียนดังในจังหวัดน่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระบุเยาวชนรุ่นใหม่ต้องมีทักษะทางภาษาเพื่อต่อยอดในอนาคต


นายนิธิวัชร์ ศิรโภคาวิโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการ “English We Like” ปีที่ 12 ซึ่งเป็นกิจกรรม CSR ที่บริษัท ถุงสตังค์ กรุ๊ป จำกัด นำโดยนายกฤตภัค สุธนวรกุล ประธานกรรมการผู้จัดการ ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ที่มีความสำคัญในยุคปัจจุบัน และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่การสื่อสารด้านต่างๆ ระหว่างประเทศมีความจำเป็น และได้จัดโครงการดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 โดยมีคณะครูอาจารย์ และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร เข้าร่วมกิจกรรมการติวเข้มภาษาอังกฤษ ณ หอประชุมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมืองน่าน


นายกฤตภัค สุธนวรกุล ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ถุงสตังค์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า โครงการนี้ได้ให้ความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาภาษาอังกฤษของเด็กและเยาวชน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มพูนความรู้และฝึกฝนทักษะด้านภาษาอังกฤษนอกเหนือจากในบทเรียน และเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน รวมถึงส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีเทคนิคในการจดจำ GAT-English for Life และสร้างเจตคติที่ดีต่อการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ฝึกให้มีความกล้าในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันมากขึ้นเพื่อนำไปต่อยอดในอนาคตต่อไป


ซึ่งโครงการนี้ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้การเรียนรู้และฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก และการนำข้อสอบปีที่ผ่านมาเป็นตัวอย่างสอนเทคนิคการทำข้อสอบ GAT ซึ่งนอกจากบริษัท ถุงสตังค์ กรุ๊ป จำกัด แล้ว ยังมีอีกหลายบริษัทที่ร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรมและโครงการนี้ด้วย

ด้าน นายนิธิวัชร์ ศิรโภคาวิโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า โครงการนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีของ 3 โรงเรียนในจังหวัดน่าน คือ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมืองน่าน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา และโรงเรียนสา อ.เวียงสา ที่จะได้รับการติวเข้มด้านภาษาอังกฤษจากภาคเอกชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งเพื่อการสอบแข่งขัน สอบเข้ามหาวิทยาลัย และเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ซึ่งภาษาอังกฤษถือว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากเพื่อการสื่อสาร โดยเฉพาะจังหวัดน่าน ซึ่งปัจจุบันเป็นเมืองการท่องเที่ยว และนักเรียนที่มีทักษะด้านภาษาที่หลากหลาย จะมีโอกาสในการพัฒนาและสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจและอาชีพได้อย่างกว้างขวางในอนาคตได้


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...