xs
xsm
sm
md
lg

การบินไทยแจ้งยกเลิกเที่ยวบินกรุงเทพฯ-มะนิลา หลังภูเขาไฟตาอัลปะทุ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศยกเลิกเที่ยวบิน กรุงเทพฯ-มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เนื่องจากการปะทุของภูเขาไฟตาอัล บนเกาะลูซอน ที่ตั้งอยู่ทางใต้ ของกรุงมะนิลา ส่งผลให้เกิดเขม่าควันและเถ้าภูเขาไฟฟุ้งกระจายเป็นจำนวนมากปกคลุมน่านฟ้าและพื้นดิน จนเป็นเหตุให้ท่าอากาศยานนานาชาติมะนิลา ต้องประกาศปิดสนามบินชั่วคราว และให้ทุกสายการบินงดทำการบินผ่านและขึ้นลง ตั้งแต่เมื่อวานนี้ (12 ม.ค.) ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินของการบินไทยในวันนี้ อีก 2 เที่ยวบิน เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน จึงมีความจำเป็นต้องประกาศยกเลิกเที่ยวบิน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากท่าอากาศยานนานาชาติมะนิลาเปิดทำการและบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ทำการบินได้ บริษัทฯ จะทำการบินในเส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ-มะนิลาตามปกติต่อไป