xs
xsm
sm
md
lg

หมอกควันภาคเหนือเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพหลายพื้นที่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ และ 9 จังหวัดภาคเหนือ รายงานสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ประจำวันที่ 12 มกราคม 2563 เมื่อเวลา 09.00 น. พบว่าคุณภาพอากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก – เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสีส้ม 6 พื้นที่ (คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ) พื้นที่สีเหลือง 4 พื้นที่ (คุณภาพอากาศปานกลาง) พื้นที่สีเขียว 2 พื้นที่ (คุณภาพอากาศดี) และพื้นที่สีฟ้า 4 พื้นที่ (คุณภาพอากาศดีมาก)

ค่า PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 18-89 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

กรมควบคุมมลพิษขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่งดการเผาในที่โล่งเพื่อป้องกันการเพิ่มสูงขึ้นของฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ทั้งนี้ สามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์ http://air4thai.pcd.go.th/webV2 และแอพลิเคชั่น Air4Thai และสามารถติดตามข่าวสารการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้ทาง www.pcd.go.th

ทั้งนี้ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า 9 จังหวัดภาคเหนือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ อาทิ ระดมสรรพกำลังลาดตะเวนและดับไฟ จัดทำแนวกันไฟและบริหารจัดการเชื้อเพลิง ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเข้าถึงประชาชน เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม