xs
xsm
sm
md
lg

คพ.เผยหมอกภาคเหนือมีผลกระทบต่อสุขภาพ 10 พื้นที่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ประจำวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ เวลา 12.00 น. พบว่า คุณภาพอากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์ดี – เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสีส้ม 10 พื้นที่ (คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ) พื้นที่สีเหลือง 3 พื้นที่ (คุณภาพอากาศปานกลาง) และพื้นที่สีเขียว 3 พื้นที่ (คุณภาพอากาศดี) ค่า PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 29 - 87 มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.)

ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ งดการเผาในที่โล่งเพื่อป้องกันการเพิ่มสูงขึ้นของฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

นอกจากนี้ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า 9 จังหวัดภาคเหนือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ อาทิ ระดมสรรพกำลังลาดตะเวนและดับไฟ จัดทำแนวกันไฟ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเข้าถึงประชาชน และเตรียมพร้อมอุปกรณ์และกำลังพลอาสาสมัครระดับชุมชน