xs
xsm
sm
md
lg

สธ.แนะผู้ปกครองดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยเด็ก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวแนะนำผู้ปกครองในการพาบุตรหลานไปร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น ขอให้ล้างมือให้เด็กบ่อยๆ โดยเฉพาะหลังจากจับของเล่น ก่อนหยิบจับขนม ก่อนรับประทานอาหาร เมื่อได้รับอาหารกล่องที่แจกในงาน ขอให้สังเกตอาหารว่ามีกลิ่นผิดปกติ บูดเสียหรือไม่ และควรเลือกอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ จากร้านที่ถูกสุขลักษณะ ยึดหลัก "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ" เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยโรคระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดินหายใจ รวมถึงต้องระมัดระวังการเล่นลูกโป่งอัดไฮโดรเจนซึ่งเป็นแก๊สที่ไวต่อประกายไฟ อาจเกิดอันตราย หากลูกโป่งแตกควรเก็บเศษทิ้งเพื่อป้องกันเด็กหยิบมาอมหรือกัดเล่น อาจลื่นเข้าไปในลำคออุดกั้นทางเดินหายใจได้ หากเด็กป่วยเป็นไข้หวัด ควรพักผ่อนที่บ้าน ไม่ควรไปร่วมกิจกรรม เพราะอาจแพร่เชื้อไปสู่เด็กคนอื่นๆ และหลังจากที่กลับมาแล้วหากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก พ่อแม่สามารถให้การดูแลได้เองโดยให้พักผ่อนที่บ้าน รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ สวมเสื้อผ้าให้ความอบอุ่น เช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ำธรรมดา หากมีไข้สูงให้รับประทานยาลดไข้พาราเซตามอล และยารักษาตามอาการ เช่น ยาแก้ไอ ยาลดน้ำมูก อาการจะค่อยๆ ดีขึ้น และหายป่วยใน 1 สัปดาห์ แต่หากอาการไม่ดีขึ้น สังเกตได้ง่ายก็คือ หายใจเร็ว หอบ เหนื่อย มีไข้สูงเกิน 3 วัน ขอให้รีบพาไปพบแพทย์ทันที