xs
xsm
sm
md
lg

MEA เตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงานให้บริการด้านไฟฟ้า

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นางสาวผาสุก สัมปุณณะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง (MEA) เปิดเผยว่า ตามที่ปัจจุบันมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงาน MEA ให้บริการด้านไฟฟ้าในพื้นที่ต่างๆ หลอกลวงทำให้เสียทรัพย์ MEA จึงขอแจ้งเตือนผู้ใช้ไฟฟ้าให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าว ซึ่งใช้วิธีแอบอ้างเป็นพนักงานของ MEA แสดงบัตรพนักงานปลอม พร้อมปลอมแปลงใบแจ้งค่าไฟฟ้า ใบเสร็จปลอม เพื่อใช้หลอกลวงให้บริการรับชำระค่าไฟฟ้า หรือแจ้งเอกสารเตือนตัดไฟฟ้า แอบอ้างแจ้งเปลี่ยนเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (มิเตอร์) แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้ไฟฟ้า ให้บริการตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน แอบอ้างเป็นตัวแทนให้บริการล้างเครื่องปรับอากาศ นั้น

จึงขอแจ้งให้ทราบว่าทาง MEA ยืนยันไม่มีบริการให้พนักงานรับชำระค่าไฟฟ้า เก็บเงินค่าเปลี่ยนเครื่องวัดฯ รวมถึงไปดำเนินการตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้านอกสถานที่แต่อย่างใด ยกเว้นกรณีที่ MEA จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน หรือโครงการต่างๆ ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบผ่านช่องทางสื่อสารทางการของ MEA หรือสื่อมวลชนทราบก่อนทุกครั้ง

ส่วนการบริการล้างเครื่องปรับอากาศนั้น MEA จะเข้าไปดำเนินการเฉพาะลูกค้าที่ได้สมัครเข้าโครงการฯ เท่านั้น และมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้าก่อนเข้าดำเนินการทุกครั้ง โดยปัจจุบัน MEA ได้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนสามารถชำระค่าไฟฟ้าได้หลายช่องทาง ได้แก่ การชำระค่าไฟฟ้า ณ ที่ทำการ MEA และศูนย์ราชการเบ็ดเสร็จในห้างสรรพสินค้า ชำระผ่านเคาน์เตอร์ตัวแทน บริการหักบัญชีธนาคาร บริการหักบัญชีบัตรเครดิต ชำระผ่านทางตู้ ATM ชำระผ่านทาง Internet Banking, Mobile Banking, Mobile Phone อื่นๆ หรือชำระผ่านช่องทางที่ทันสมัย MEA Smart Life Application ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าที่สนใจสามารถดาวน์โหลด MEA Smart Life Application ฟรี ได้ที่ App Store และ Google play โดยคลิก http://is.gd/KlyQKF

ทั้งนี้ หากผู้ใช้ไฟฟ้าพบกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างหลอกลวงทำให้เสียทรัพย์ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ หรือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ของ MEA รวมถึงแจ้งศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง