xs
xsm
sm
md
lg

กมธ.กิจการศาลฯ เชิญเลขาฯ กกต.แจงการใช้เครื่องลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมาธิการฯ ในวันนี้ (26ธ.ค.) ได้เชิญ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เข้าชี้แจงกรณีการใช้เครื่องลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์และการพัฒนาการใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชน เพราะยังมีข้อมูลที่น่าสงสัยว่า เครื่องลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์มีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด รวมถึงงบประมาณในการจัดซื้อของ กกต. ทั้งนี้ อาจจะมีการซักถามถึงการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 7 ขอนแก่น ด้วย อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมาธิการฯ แต่ละคน