xs
xsm
sm
md
lg

ชลประทาน 10 วางแผนบริหารจัดการน้ำรับมือภัยแล้งแล้ว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 จังหวัดลพบุรี เปิดเผยถึงความวิตกกังวลของผู้ใช้น้ำจากสถานการณ์น้ำคลองชัยนาท-ป่าสัก ที่เริ่มลดลงว่า ปกติปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่คลองชัยนาท-ป่าสัก ผ่านประตูมโนรมย์วันละ 35 ลูกบาศก์เมตร หรือประมาณวันละ 3 ล้าน ลบ.ม. แต่หลายวันที่ผ่านมา ระดับน้ำที่ไหลเข้าคลองชัยนาท-ป่าสักลดลง ประกอบกับระหว่างทางมีการดักน้ำทำนากัน จึงทำให้น้ำที่ไหลมาน้อยและลดลงเร็ว

อย่างไรก็ตาม กรมชลประทานได้วางแผนบริหารจัดการน้ำ เพื่อเตรียมรับมือกับภัยแล้งไว้แล้ว และชลประทานได้นำเครื่องสูบน้ำ 4 เครื่อง ไปติดตั้งที่ประตูน้ำมโนรมย์เพื่อสูบน้ำเข้าสู่คลองชัยนาท-ป่าสัก ซึ่งจะได้วันละ 1 ล้าน ลบ.ม. คาดว่าภายในสัปดาห์นี้ น้ำที่สูบจะเดินทางมาถึงลพบุรี และมีน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา