xs
xsm
sm
md
lg

พาณิชย์ชี้ปรับขึ้นค่าจ้าง 6 บาทกระทบสินค้าน้อยมาก เบรกผู้ผลิตห้ามปรับขึ้นราคา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายวิชัย โภชนากิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศที่จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 จากเดิม 325 บาท ปรับเป็น 331 บาทต่อวัน หรือเพิ่มขึ้น 6 บาทต่อวันนั้น กรมการค้าภายในได้ติดตามราคาสินค้าทั้งระบบอย่างใกล้ชิด และวิเคราะห์แล้วมีผลกระทบต่อราคาสินค้าน้อยมาก เฉลี่ยเพียงร้อยละ 0.006-0.6 เท่านั้น ซึ่งสินค้าที่ได้รับผลกระทบ เช่น เครื่องแบบนักเรียน น้ำสมสายชู แป้งเด็ก หลอดไฟฟ้า ยางรถยนต์นั่ง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ถุงพลาสติก ปุ๋ยเคมี เฉลี่ยได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.60 ส่วนสินค้าที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด เช่น ยาสีฟัน นมผง ตู้เย็น รถยนต์บรรทุกเล็ก เหล็กแผ่นรีดร้อน น้ำมันหล่อลื่น อาหารสัตว์ รองเท้านักเรียน เฉลี่ยร้อยละ 0.006 โดยต้นทุนที่ปรับขึ้นนี้ไม่น่ามีผลกระทบต่อราคาขายปลีกมากนัก

อย่างไรก็ตาม กรมการค้าภายใน ยืนยันว่าจะไม่มีการอนุญาตให้มีการปรับราคาสินค้า ส่วนราคาอาหารตามสั่งยังไม่มีผลกระทบ และได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสของผู้ประกอบการ และจะยังไม่มีการเรียกผู้ผลิตมาหารือ เพราะราคายังไม่ปรับขึ้นถึงร้อยละ 1 และยังไม่มีผู้ผลิตขอปรับราคามาในขณะนี้แต่อย่างใด