xs
xsm
sm
md
lg

ขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 3 จชต.3 เดือน พร้อมเพิ่มการคุมเข้มความปลอดภัยช่วงปีใหม่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์และเหตุการณ์การก่อเหตุความไม่สงบ ซึ่งยังคงมีเหตุการณ์ความรุนแรงในบางพื้นที่ แต่มีแนวโน้มลดลง โดยประชาชนได้รับการดูแลความปลอดภัยจากหน่วยงานในพื้นที่ด้านความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงและใช้กฎหมายพิเศษในที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อไปอีก 3 เดือน คือ 20 ธันวาคม 2562 - 19 มีนาคม 2563 โดยครั้งนี้เป็นการขยายระยะเวลาครั้งที่ 58 และยังต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสืบสวน สอบสวนภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ด้วยต่อไป

นอกจากนี้ พล.อ.ประวิตร ยังได้กำชับให้ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ดูแลคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงเจ้าหน้าที่จะต้องระมัดระวังตนเองด้วย ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ยิ่งใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังและป้องกันไม่ให้มีการก่อเหตุในพื้นที่ที่บังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการปรับลดไปแล้วจะต้องไม่ให้เป็นแหล่งพักพิง หลบซ่อนของผู้ก่อเหตุได้ ตลอดจนต้องมีการบูรณาการทำงานให้ใกล้ชิด โดยมุ่งให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรม พร้อมเพิ่มมาตรการด้านการข่าวให้มีประสิทธิภาพและมีความแน่นแฟ้นมากที่สุด เพื่อความปลอดภัยของประชาชนต่อไป