xs
xsm
sm
md
lg

ส.อ.ท.ติงขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำขณะนี้ไม่ถูกจังหวะ เศรษฐกิจไม่เอื้อ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสุชาติ จันทรานาคราช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สายแรงงาน กล่าวถึงมติคณะกรรมการค่าจ้างที่ให้ปรับขึ้นค่าจ้าง 5-6 บาท ทั่วประเทศ ว่า ในปัจจุบันภาพรวมของโรงงานมีการปิดกิจการ ขณะที่หลายโรงงานก็ให้พนักงานพักงานชั่วคราวโดยจ่ายค่าจ้างให้ร้อยละ 75 ของเงินเดือน ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ส่อให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมมีปัญหา ดังนั้นการขึ้นค่าจ้างครั้งนี้เป็นช่วงจังหวะเวลาที่ไม่ถูกต้อง เพราะเศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวย และจะทำให้อุตสาหกรรมที่กำลังเปราะบางอยู่ในขณะนี้ต้องปิดกิจการไป