xs
xsm
sm
md
lg

กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ “พล.อ.เปรม”7-9 ธ.ค.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์           
รัฐบาลได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเกี่ยวกับการบำเพ็ญพระราชกุศลในการออกเมรุ การจัดการสถานที่ การจราจร และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับพิธีพระราชทานเพลิงศพพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมเกียรติ โดยหมายกำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ตั้งแต่วันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562
- เวลา 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

- เวลา 19.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562
- เวลา 10.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

- เวลา 13.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการเชิญโกศศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ไปพระราชทานเพลิง โดยเคลื่อนจากพระที่นั่งทรงธรรมไปขึ้นตั้งบนราชรถ

- เวลา 13.30 น. เคลื่อนขบวนแห่เชิญโกศศพจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ไปยังเมรุวัดเทพศิรินทราวาส มีระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร เริ่มจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยา เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกถึงสะพานมัฆวานเลี้ยวซ้ายเข้าถนนกรุงเกษม โดยผ่านแยกเทวกรรม แยกสะพานขาว แยกกษัตริย์ศึก หน้าโรงเรียนวัดเทพศิรินทราวาส และแยกนพวงศ์ จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนหลวง เลี้ยวเข้าเมรุวัดเทพศิรินทราวาสทางประตูด้านใต้ แล้วจึงตั้งขบวนอิสริยยศ เชิญโกศแห่เวียนเมรุ และเชิญโกศขึ้นตั้งบนจิตกาธานบนเมรุ

- เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดเทพศิรินทราวาส พระราชทานเพลิง

- เวลา 19.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีรักษาการประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานเพลิงจริง

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562
- เวลา 07.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการเก็บอัฐิ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส

ทั้งนี้ สำนักงานองคมนตรี สำนักพระราชวัง มูลนิธิรัฐบุรุษ และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จะร่วมกันพิจารณาแจ้งเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน โดยขอความร่วมมือให้ผู้ที่ได้รับเชิญเดินทางเป็นหมู่คณะ ซึ่งจะมีการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ แก่ผู้ร่วมงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย