xs
xsm
sm
md
lg

เกาหลีใต้เพิ่มการประเมินการใช้จ่ายผู้บริโภค-ส่งออกไตรมาส 3 ปีนี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ธนาคารกลางเกาหลีใต้ เปิดเผยว่า ได้เพิ่มการประเมินตัวเลขการใช้จ่ายผู้บริโภค และการส่งออกโดยรวมในไตรมาส 3 ปี 2562 โดยตัวเลขการใช้จ่ายภายในประเทศขยายตัวร้อยละ 0.2 และการส่งออกขยายตัวร้อยละ 4.6