xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรวันสถาปนา สปป.ลาว และวันชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (2 ธ.ค.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งตรงกับวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ความว่า

ฯพณๆ นายบุนยัง วอละจิด
ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เวียงจันทน์

ในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีให้ท่านประธานประเทศมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งให้ประชาชนลาวมีความเจริญรุ่งเรือง และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นสืบไป

ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีสายสัมพันธ์ในระดับต่าง ๆ ที่แน่นแฟ้นและดำเนินมาอย่างราบรื่น ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยการสนับสนุนอันเข้มแข็งของท่าน ประเทศของเราทั้งสองจะยังคงช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือที่มีอยู่ให้พัฒนาเพิ่มพูนยิ่ง ๆ ขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในวันเดียวกันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในโอกาสวันชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งตรงกับวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ความว่า

เชด เคาะลีฟะฮ์ บิน ชัยยิด อัลนะฮ์ยาน
ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
กรุงอาบูดาบี

ในโอกาสวันชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความสำเร็จของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

หม่อมฉันเชื่อมั่นว่า มิตรไมตรีและความร่วมมือระหว่างประเทศในกิจการทุก ๆ ด้าน อันก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน จะงอกงามเพิ่มพูนยิ่งขึ้นสืบไป

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว