xs
xsm
sm
md
lg

หอการค้าไทยคาด GDP ปี 63 โต 3.1% / ส่งออก 1.8%

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงการประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทย ในปี 2562 และ 2563 ว่า ผลกระทบจากสงครามการค้าและเศรษฐกิจของหลายประเทศที่ชะลอตัว, ค่าเงินบาทที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่อง, ความไม่แน่นอนทางการเมืองอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนและ ความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยแล้งส่งผลต่อราคาพืชผลทางการเกษตร ทำให้ศูนย์พยากรณ์ฯปรับประมาณการณ์ การเติบโตของเศรษฐกิจในปี2562 อยู่ที่ร้อยละ 2.6จากเดิมร้อยละ2.8 การส่งออกติดลบร้อยละ2.1 จากเดิมคาดว่าจะติดลบร้อยละ1.5 โดยเศรษฐกิจไทยในปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.1 ขณะที่การส่งออกคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.8 ภายใต้สมมติฐานที่อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 30.00-35.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยค่าเงินบาทเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการส่งออก