xs
xsm
sm
md
lg

"พิชัย" แนะ 7 แนวทางแก้ไขเศรษฐกิจไทยอย่างเร่งด่วน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ระบุว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ของรัฐบาล เป็นเพียงมาตรการระยะสั้น ไม่เพียงพอที่จะฟื้นสภาวะเศรษฐกิจของไทยที่กำลังย่ำแย่ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลไม่ได้มีการรับมือเตรียมพร้อมให้ดี คิดเพียงการแจกเงิน แม้จะถูกท้วงติงว่าจะไม่เกิดประโยชน์ พร้อมเสนอแนวทางการแก้ไขเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน 7 แนวทาง คือ 1.รัฐบาลต้องยอมรับความจริงว่าเศรษฐกิจย่ำแย่ และเลิกโกหกประชาชน 2.การเร่งการเจรจาการค้า ทั้งทวิภาคี และ พหุภาคี 3.ทำเงินบาทให้อ่อนค่าลง เพื่อให้ราคาสินค้าไทยสามารถแข่งขันได้ 4.รัฐบาลต้องเร่งทุ่มเงินจำนวนมากในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆเพื่อปรับปรุงและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของไทย 5.ลดค่าใช้จ่ายของประชาชน เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ 6.เพิ่มรายได้ประชาชน และ7. เร่งสร้างความมั่นใจของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ