xs
xsm
sm
md
lg

ยอดจดทะเบียนธุรกิจจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศ ต.ค.62 ลดลง 17%

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ยอดจดทะเบียนธุรกิจจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศเดือนตุลาคม 2562 มีจำนวน 5,751 ราย เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2562 จำนวน 6,954 ราย ลดลง 1,203 ราย คิดเป็นร้อยละ 17 และเมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2561 จำนวน 6,197 ราย ลดลง 446 ราย คิดเป็นร้อยละ 7 ทำให้ในช่วง 10 เดือนของปีนี้ (ม.ค.-ต.ค.62) ธุรกิจจัดตั้งใหม่สะสม 63,359 ราย เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 62,468 ราย เพิ่มขึ้น 891 ราย คิดเป็นร้อยละ 1 มูลค่าทุนจดทะเบียนธุรกิจตั้งใหม่สะสม 284,618 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24,170 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกับของปีที่ผ่านมา 260,448 ล้านบาท