xs
xsm
sm
md
lg

รมว.ทส.เตรียมออก กม.แบนถุงพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งในปี 63

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกรณีพบซากขยะพลาสติก 7 กิโลกรัม ในท้องของกวางป่าที่ตายในอุทยานแห่งชาติขุนสถาน จ.น่าน ว่า ความผิดอยู่ที่คนใช้ ทำให้เกิดปัญหา เมื่อยังมีคนทิ้ง ขั้นต่อไปคือต้องหยุดใช้ โดยต้องเริ่มงด และลดเพื่อจะเลิกใช้ถุงพลาสติก ในวันที่ 1 มกราคม 2563 และในปี 2563 จะมีการออกกฎหมายว่าด้วยการแบนถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

ขณะเดียวกัน จะมีการแจกถุงพลาสติกให้ประชาชนก่อนเข้าอุทยานแห่งชาติ คนละ 1ใบ ภายในปลายปีนี้ (2562) และเมื่อออกมาแล้วจะขอถุงขยะคืนด้วย ก่อนจะมีการรวบรวมนำขยะไปขาย เพื่อนำเงินเข้าอุทยานแห่งชาติ และถือเป็นการให้โอกาสคนไทยได้ช่วยชีวิตสัตว์ด้วย